Gezonde focus, omdat zorg gezonder kan

 

Wypke Zuidweg en Marc Roosenboom werken voor en met inwoners, zorgprofessionals, bestuurders, ambtenaren, beleidsmakers, wethouders en belangenbehartigers. Startend vanuit de gezondheidszorg maar met cross-overs naar buurt, wijk, welzijn, werk, school, burgers voor vitalere, lokale ecosystemen. 

Wypke Zuidweg en Marc Roosenboom

 

Over ons

 

Door onze achtergrond en ervaring met de gezondheidszorg, het sociaal domein en preventie kennen we de taal en cultuur van inwoners, patienten, zorg- en welzijnsprofessionals, managers, beleidsmakers, ambtenaren en wethouders en is verbinding snel gelegd. Multidisciplinaire en cross-over integrale samenwerking zijn daarbij altijd de rode draad.

We zijn onderdeel van een uitgebreid netwerk van mensen die bereid zijn mee te denken en kennis te delen om te bouwen aan lokale vitalere ecosystemen.

Wypke Zuidweg

Is betrokken en professioneel, integer, denkt kritisch en analytisch, is resultaatgericht en is hands-on.

Voor een verdere kennismaking opent u mijn CV.

Marc Roosenboom

Is gedreven en integer, denkt vooruit, en zorgt dat een ander beter presteert.

Voor een verdere kennismaking opent u mijn CV.

 

Onze focus

 

"De Nederlandse sociale en zorgsector zijn 'in transitie'. Alles wordt de komende jaren anders door een combinatie van metaalmoeheid in het oude systeem, gigadecentralisaties, ingrijpende bezuinigingen en een nieuw type samenleving waarin actief burgerschap de norm is", aldus Jan Rotmans [In het oog van de orkaan].

Transitie is een verandering. In de gezondheidszorg zijn we toe aan iets veel radicalers dan een verandering: een transformatie. Verandering richt zich op het aanpakken van een bestaande situatie. Transformatie gaat over een overgang naar een totaal nieuwe vorm. Zoals de rups die verandert in een vlinder; de rups verandert niet, hij transformeert.

Het gaat bij transformatie om het bevrijden van het aanwezige potentieel. Transformatie in de zorg speelt zich af op meerdere niveaus, bij de behandelaar zelf, in relatie met cliënten, maar ook binnen teams en de organisatie. Dit betekent het vinden van de juiste combinatie tussen richting geven en ruimte bieden. Met dienend leiderschap de koplopers en kantelaars faciliteren: belemmeringen wegnemen, bevorderen van netwerken en coalities stimuleren, ruimte creëren.

Dit is sociale innovatie. De verzamelnaam voor initiatieven van mensen en organisaties om te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om kleine lokale initiatieven maar ook om grote complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau.

 

Ons werk

 

Onderstaand een greep uit waar en waarmee we actief zijn:.

Stichting Eerstelijnzorg Leusden (SEL). In Leusden werken de eerstelijns zorgprofessionals nauw samen binnen de Stichting Eerstelijnszorg Leusden. Door samen te werken stellen we mensen in Leusden in staat om gezond te blijven en, in het geval van gezondheidsklachten, snel te reageren. Wypke was de kwartiermaker en nu de netwerkcoordinator van de SEL.

Marc is initiatiefnemer van de Nationale VitaliteitsConferentie, het vervolg op de jaarlijkse PreventieConferentie. De Nationale VitaliteitsConferentie laat de energieke, interactieve route naar regionale, lokale vitaliteitsecosystemen zien. Waar gaat het goed, wat kan beter, wat moet er weggenomen, wat gestimuleerd? Waar vindt de cross-over tussen buurt, wijk, welzijn, zorg, werk, onderwijs en burgers het beste plaats?

Van ego naar eco. Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken, sporten, recreëren en leren. Daarom versterkt en versnelt de maatschappelijke beweging Alles is Gezondheid mensen in hun eigen omgeving inspireert en activeert om aan hun gezondheid te werken. Marc is actief binnen deze beweging die past bij waar Gezonde Focus voor staat. Met altijd de Gezonde Wijkbewoner Centraal!

Wypke is jaren lid geweest van de oordeelcommissie van het UMC Utrecht Lid op voordracht van Zorgbelang. Zorgverleners doen erg hun best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat de zorg niet als goed wordt ervaren en mensen niet tevreden zijn. Dan moet er ruimte en aandacht zijn om naar een oplossing te zoeken en te leren en verbeteren.

 

Contact

 

Een keer kennismaken?

Bel, app, mail ons.