Gezonde focus, omdat zorg gezonder kan

 

Gezonde Focus is een advies- en projectbureau dat werkt voor zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers en belangenbehartigers. Primair in de gezondheidszorg en met cross-overs naar andere sectoren.

Wypke Zuidweg en Marc Roosenboom

 

Over ons

 

Door onze gecombineerde achtergrond en jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg en belangenbehartiging spreken we zowel de taal van zorgprofessionals, managers als beleidsmakers en is verbinding snel gelegd. We zijn onderdeel van een uitgebreid netwerk van mensen die bereid zijn mee te denken en kennis te delen.

We zijn thuis in kwaliteitsverbetering, innovatie, ondernemerschap en effectieve beïnvloeding om dingen voor elkaar te krijgen. Multidisciplinaire en cross-over samenwerking zijn daarbij de rode draad in onze portfolio.

Wypke Zuidweg

Is betrokken en professioneel, integer, denkt kritisch en analytisch, is resultaatgericht en is hands-on.

Voor een verdere kennismaking opent u mijn CV.

Marc Roosenboom

Is gedreven en overtuigend, integer, denkt vooruit, is oplossingsgericht en zorgt dat een ander beter presteert.

Voor een verdere kennismaking opent u mijn CV.

 

Onze focus

 

"De Nederlandse sociale en zorgsector zijn 'in transitie'. Alles wordt de komende jaren anders door een combinatie van metaalmoeheid in het oude systeem, gigadecentralisaties, ingrijpende bezuinigingen en een nieuw type samenleving waarin actief burgerschap de norm is", aldus Jan Rotmans [In het oog van de orkaan].

Transitie is een verandering. In de gezondheidszorg zijn we toe aan iets veel radicalers dan een verandering: een transformatie. Verandering richt zich op het aanpakken van een bestaande situatie. Transformatie gaat over een overgang naar een totaal nieuwe vorm. Zoals de rups die verandert in een vlinder; de rups verandert niet, hij transformeert.

Het gaat bij transformatie om het bevrijden van het aanwezige potentieel. Transformatie in de zorg speelt zich af op meerdere niveaus, bij de behandelaar zelf, in relatie met cliënten, maar ook binnen teams en de organisatie. Dit betekent het vinden van de juiste combinatie tussen richting geven en ruimte bieden. Met dienend leiderschap de koplopers en kantelaars faciliteren: belemmeringen wegnemen, bevorderen van netwerken en coalities stimuleren, ruimte creëren.

Dit is sociale innovatie. De verzamelnaam voor initiatieven van mensen en organisaties om te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om kleine lokale initiatieven maar ook om grote complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau.

 

Onze diensten

 

Beïnvloeding beleid en besluitvormingsprocessen (lobby)

Strategische advisering

Coaching/ondersteuning bestuurders

Kwartiermaken

Management en interim-management

Projectleiderschap

Opzetten van projecten en bijbehorende subsidieaanvragen

Kwalitatief onderzoek zoals focusgroep- of spiegelgesprekken

 

Onze opdrachtgevers

 

Wij hebben tal van uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd. Onderstaand een greep uit onze ervaring. De volledige portfolio is als pdf te downloaden.

Recente en nog lopende opdrachten:

Stichting Overvecht Gezond in Utrecht. Strategische advisering van management en strategische ondersteuning van onderhandelingen met verzekeraar, gemeente en ziekenhuis.
 

Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam (EVAA) in Amsterdam. Coaching en strategische advisering bestuur en directie.
 

Stadsmaatschap Utrecht Projectleiding ZonMW project: Patz (Palliatieve thuiszorg) in Utrecht. Samenwerking tussen de stadsmaatschap, de thuiszorg, Stichting Thuis Sterven en het Palliatief Netwerk Utrecht e.o. 
 

RIVM in de Bilt. Programmamedewerker Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker.
 

 

Contact

 

Interesse of vragen?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.